To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  7th European Initiative for Exercise is Medicine Congress + 1st European Medical Fitness Convention - 21,22.09.2018
już niedostępne 49,20 zł -
PILATES ONKOLOGICZNY

Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Pacjentami/Klientami po operacjach onkologicznych.

Opis:
Warsztat poświęcony ćwiczeniom pilates jako formie terapii i rehabilitacji po operacjach onkologicznych. W szczególności po operacji mastektomii. W trakcie warsztatu przeanalizujemy tą operację medyczną i jej skutki(usunięcie gruczołów, przemieszczenie narządów,zmiany w ruchliwości i zakresie ruchu po usunięciu części otaczających mięśni).Pokażemy historyczny związek z metodą Pilates. Oraz zaproponujemy zestaw ćwiczeń wspomagających odzyskanie pełni zdrowia. Udowodnimy,że protokół ćwiczeń Metody Pilates wspomaga fizjoterapię oraz pozwala szybciej powrócić do pełnej sprawności. A pacjent odzyska siłę,stabilizację oraz poprawi ogólną wytrzymałość organizmu.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska
ONCOLOGY PILATES - 3 godzinny Warsztat z Martą Wawszczyk - 23.09.2018 godz. 9.00-12.00

PILATES ONKOLOGICZNY

Cel Warsztatu:
Przygotowanie Trenerów Personalnych, Fizjoterapeutów, Instruktorów Fitness do pracy z Pacjentami/Klientami po operacjach onkologicznych.

Opis:
Warsztat poświęcony ćwiczeniom pilates jako formie terapii i rehabilitacji po operacjach onkologicznych. W szczególności po operacji mastektomii. W trakcie warsztatu przeanalizujemy tą operację medyczną i jej skutki(usunięcie gruczołów, przemieszczenie narządów,zmiany w ruchliwości i zakresie ruchu po usunięciu części otaczających mięśni).Pokażemy historyczny związek z metodą Pilates. Oraz zaproponujemy zestaw ćwiczeń wspomagających odzyskanie pełni zdrowia. Udowodnimy,że protokół ćwiczeń Metody Pilates wspomaga fizjoterapię oraz pozwala szybciej powrócić do pełnej sprawności. A pacjent odzyska siłę,stabilizację oraz poprawi ogólną wytrzymałość organizmu.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska

już niedostępne 300,00 zł -
BEHAWIORALNA ZMIANA ZACHOWAŃ W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Opis:
Długoterminowa zmiana zachowań poprzez umożliwienie klientom przyjmowania nowych zachowań związanych z aktywnością fizyczną wykracza poza zwykłe edukowanie ich w zakresie tego, co powinni, a czego nie powinni robić. Warsztaty te pomogą uczestnikom rozwinąć i wykorzystać skuteczne strategie komunikacyjne w celu nawiązania pozytywnych i produktywnych relacji z pacjentami i/lub klientami. Ten 3-godzinny warsztat pozwoli uczestnikom zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakresie technik zmiany zachowań i zaangażować ich w praktyczne doświadczenia przekładające się na umiejętności, które mogą być wykorzystane w rzeczywistych warunkach w celu wprowadzenia znaczących zmian w stylu życia.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy będą mogli:
- Ocenić gotowość klienta do zmian i zastosować odpowiednią strategię komunikacji,
- Stosować skuteczne umiejętności komunikacyjne, w tym słuchanie refleksyjne i otwarte zadawanie pytań,
- Wdrażać różne strategie zmiany zachowań, w tym wyznaczać cele i rozwijać skuteczność, w celu ułatwienia trwałej zmiany zachowań.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.
USING BEHAVIOUR CHANGES IN PHYSICAL ACTIVITY - 3 godzinny Warsztat z prof. Mark Stoutenberg - 23.09.2018 godz. 9.00-12.00

BEHAWIORALNA ZMIANA ZACHOWAŃ W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Opis:
Długoterminowa zmiana zachowań poprzez umożliwienie klientom przyjmowania nowych zachowań związanych z aktywnością fizyczną wykracza poza zwykłe edukowanie ich w zakresie tego, co powinni, a czego nie powinni robić. Warsztaty te pomogą uczestnikom rozwinąć i wykorzystać skuteczne strategie komunikacyjne w celu nawiązania pozytywnych i produktywnych relacji z pacjentami i/lub klientami. Ten 3-godzinny warsztat pozwoli uczestnikom zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakresie technik zmiany zachowań i zaangażować ich w praktyczne doświadczenia przekładające się na umiejętności, które mogą być wykorzystane w rzeczywistych warunkach w celu wprowadzenia znaczących zmian w stylu życia.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy będą mogli:
- Ocenić gotowość klienta do zmian i zastosować odpowiednią strategię komunikacji,
- Stosować skuteczne umiejętności komunikacyjne, w tym słuchanie refleksyjne i otwarte zadawanie pytań,
- Wdrażać różne strategie zmiany zachowań, w tym wyznaczać cele i rozwijać skuteczność, w celu ułatwienia trwałej zmiany zachowań.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.

już niedostępne 300,00 zł -
Opis: Zoga to koncepcja ruchowa dla każdego kto chce osiągnąć swobodę i świadomość ruchu oraz postawy w 4D. Poddaje próbie wszyskie możliwe relacje ciała do grawitacji i tworzy wiele globalnych i lokalnych wektorów ruchu dostępnych w ciele. Uzywa mapy Taśm Anatomicznych (Anatomy Trains) do kierowania prcesem biomechanicznych interwencji wokół tensegracyjnego systemu powięziowego. Asany Jogi są testami funkcjonalnymi i pozycjami wywołującymi rózne wektory pociągania pomiędzy różnymi warstwami powięziowymi. Zoga jest zaprojektowana dla wspierania i osiągania celów Integracji Strukturalnej i stworzenia trwałej zmiany wzorca w organizacji systemu mięśniowo - powięziowego w ludzkim ciele.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.
ZOGA - 3 godzinny Warsztat z Wojciech Cackowski - 23.09.2018 godz. 12.30-15.30

Opis: Zoga to koncepcja ruchowa dla każdego kto chce osiągnąć swobodę i świadomość ruchu oraz postawy w 4D. Poddaje próbie wszyskie możliwe relacje ciała do grawitacji i tworzy wiele globalnych i lokalnych wektorów ruchu dostępnych w ciele. Uzywa mapy Taśm Anatomicznych (Anatomy Trains) do kierowania prcesem biomechanicznych interwencji wokół tensegracyjnego systemu powięziowego. Asany Jogi są testami funkcjonalnymi i pozycjami wywołującymi rózne wektory pociągania pomiędzy różnymi warstwami powięziowymi. Zoga jest zaprojektowana dla wspierania i osiągania celów Integracji Strukturalnej i stworzenia trwałej zmiany wzorca w organizacji systemu mięśniowo - powięziowego w ludzkim ciele.

Materiały szkoleniowe, Certyfikat Uczestnictwa EIM Polska.

już niedostępne 300,00 zł -
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DLA OSÓB STARSZYCH

Opis: Profesor Chodzko-Zajko przedstawi korzyści płynące z regularnej aktywności fizycznej dla osób starszych. Warsztaty obejmą zarówno wyniki badań, jak i praktyczne aspekty uczestnictwa w aktywności fizycznej. Warsztaty zostaną podzielone na następujące części:

Część pierwsza - Przegląd dowodów naukowych: Stanowisko American College of Sports Medicine dla osób starszych w zakresie aktywności fizycznej.
Część druga - Exercise is Medicine - zasady kwalifikacji do wysiłku fizycznego osób starszych
Część trzecia - Najlepsze praktyki w zakresie rozwoju i wdrażania możliwości aktywności fizycznej dla osób starszych
Część czwarta - Rola technologii w promowaniu aktywności fizycznej
PHYSICAL ACTIVITY FOR ELDERLY - 3 godzinny Warsztat z Prof. Wojtek Chodźko - Zajko - 23.09.2018 godz. 12.30-15.30

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DLA OSÓB STARSZYCH

Opis: Profesor Chodzko-Zajko przedstawi korzyści płynące z regularnej aktywności fizycznej dla osób starszych. Warsztaty obejmą zarówno wyniki badań, jak i praktyczne aspekty uczestnictwa w aktywności fizycznej. Warsztaty zostaną podzielone na następujące części:

Część pierwsza - Przegląd dowodów naukowych: Stanowisko American College of Sports Medicine dla osób starszych w zakresie aktywności fizycznej.
Część druga - Exercise is Medicine - zasady kwalifikacji do wysiłku fizycznego osób starszych
Część trzecia - Najlepsze praktyki w zakresie rozwoju i wdrażania możliwości aktywności fizycznej dla osób starszych
Część czwarta - Rola technologii w promowaniu aktywności fizycznej

już niedostępne 300,00 zł -
  THE NATIONAL CENTER MEETING - 20.09.2018 godz. 18.00 (for EIM WORLD TEAM)
już niedostępne bezpłatny -

W dniach 21-23 września 2018 roku odbędzie się w Warszawie na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - 7. Europejski Kongres Exercise is Medicine.

W programie przewidziane są zagadnienia z zakresu sportu rekreacyjnego, aktywności fizycznej w różnych chorobach przewlekłych oraz w różnym wieku, motywacja, zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego oraz psychologii sportu.

W ramach kongresu odbędą się 4 wydarzenia:

Wsród wykładowców i prezenterów mamy gości z 7 państw świata w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy.

Zaplanowaliśmy 31 wykładów, 9 warsztatów oraz 10 masterclass podczas konwencji fitnesu medycznego.

Kongres skierowany jest do lekarzy, trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów. Zapraszamy również studentów powyższych kierunków studiów.  

Bilety już do kupienia w zakładce REJESTRACJA! 

Wpłata ze sprzedaży wszystkich biletów (49,20 zł brutto) zostanie przekazana na cel charytatywny - CYTOBUS dla Organizacji Kwiat Kobiecości.

Rejestracja dla Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego po linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc474Brtn...

Szczegóły Wydarzenia: https://www.exerciseismedicine.org/poland/support_...On 21-23 September 2018, the 7th European Congress of Exercise is Medicine will be held in Warsaw at Medical University of Warsaw.

The programme includes topics related to recreational sport, physical activity in various chronic diseases and at various ages, motivation, problems related to public health and psychology of sport.

The Congress will include 4 events.

Among the lecturers and presenters we have guests from 7 countries of the world, including the United States, Canada and Europe.

We have planned 31 lectures, 9 workshops and 10 masterclasses during the medical fitness convention.

The Congress is dedicated to doctors, trainers, physiotherapists, nutritionists and psychologists.

We also invite students of the above faculties.

Registration form for Students of Medical University of Warsaw here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc474Brtn...

The payment from the sale of all tickets will be made to the charity - CYTOBUS for Organization Kwiat Kobiecości (The Flower of Femininity)

More information: https://www.exerciseismedicine.org/poland/support_...

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa dietetyk fizjoterapeuta kongres lekarz medycyna rehabilitant sport trener